Poljoprivredna zadruga iz Čare na Korčuli

P.Z. “ P O Š I P ” ČARA

proizvodnja vina iznimne i vrhunske kvalitete


Kontaktirajte nas

vinarija i vinogradi

Vinarija i vinogradi…

 

 

 

  

Naši kontakt podaci su:

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA “POŠIP” – ČARA

20273 Čara na Korčuli

HRVATSKA

tel/fax: 385/20/833 146

tel:385/20/833 006

e-mail: posip.cara@du.t-com.hr

www.vinarija-posip-cara.hr

 

Lokacija na kojoj se nalazimo je prikazana na karti:

map-korcula-cara